Ötletek boltja, Magyar kézművesek boltja


Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen megállapodás (Szerződés) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek a www.otletekboltja.hu internetes oldal használata során (Szolgáltatás). Az "Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" gombra való kattintással Ön szerződést köt a Sub Stúdió Kft-vel (Üzemeltető), amellyel Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A Sub Stúdió Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy a otletekboltja.hu oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

 

1. Regisztráció, felhasználói fiók

 

1/1. A Sub Stúdió Kft. által működtetett Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális szerződést az érvényben lévő törvény értelmében. A regisztráció során a felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles azt felhasználói adataiban rögzíteni. Amennyiben a Sub Stúdió Kft. tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

  1/2. Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne, abban az esetben a regisztrációkor a következő adatok valós megadása szükséges: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám,  postacím. Ezen adatok megadása a vásárlás megkönnyítését szolgálja. Regisztrációkor el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi nyilatkozatot és a Vásárlás menetét.

Amennyiben eladni szeretne a felhasználó a [email protected] címen tud jelentkezni alkotónak. Amennyiben megfelel a követelményeknek (kizárólag számlaképes alkotókat van módunkban regisztrálni) regisztráció után e-mailben elküldjük az elsődleges jelszavát, amivel  a főoldalon tud bejelentkezni a saját adminisztrációs felületére. Első belépéskor el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi nyilatkozatot és az Eladás menetét. Az Ötletek Boltja web-áruházban az alábbi árusítás lehetséges:

 • az alkotó a regisztrációval tudomásul veszi, hogy a kereskedelmi tevékenység számlaköteles, és az adásvétel folyamatában a Sub Stúdió Kft. semmilyen felelősséget nem vállal

 1/3. Az Ötletek Boltja oldalaira történő regisztrációval és termékek fotóinak feltöltésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerbe feltöltött fényképeket a Sub Stúdió Kft. a weboldalt népszerűsítő reklámcélokra felhasználja.

 

2. Közvetlenül az alkotótól termékek vásárlása esetén: A Sub Stúdió Kft. mint közvetítő szolgáltató2/1. A Sub Stúdió Kft. a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Sub Stúdió Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Fentiekből következik, hogy a Sub Stúdió Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége a meghirdetett termék valódiságáért, minőségéért, legalitásáért, és a tranzakció tényleges megvalósulásáért. Így bárminemű vita kialakulásakor Ön mentesíti a Sub Stúdió Kft-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2/2. A felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Ebből kifolyólag a felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy az elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon nem sértik. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a felhasználó felel az ezzel kapcsolatos összes felmerülő kárért, kiadásért.

 

3. Szolgáltatás díjazása:

 

3/1. Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, hírlevél feliratkozás.

 

3/2. Díjköteles szolgáltatások az otletekboltja.hu weboldalon: alkotói profil, saját webshop létrehozása, eladás, termékfeltöltés. Ezen szolgáltatások igénybevételéért a  regisztrálóknak 500 Ft/hó adminisztrációs díjat számolunk fel. Fizetés módja: 3 hónap fizetendő előre a Sub Stúdió Kft. K&H banknál vezetett 10404065-50526566-80831007 számú bankszámlájára, átutalás (nem készpénz befizetés!) formájában. Az előre kifizetett szolgáltatás lemondásával nem áll módunkban pénzt visszafizetni. A számlát elektronikus úton e-mailben küldjük. Egy feltöltött termék a megvásárlás pillanatáig marad a otletekboltja.hu oldalán. A Sub Stúdió Kft. jogosult a díjak módosítására, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles a felhasználókat 15 nappal az életbe lépés előtt tájékoztatni.


4. Eladás menete

 

4/1. A Sub Stúdió Kft. által működtetett weboldalon eladásra az a felhasználó jogosult, aki vagy bizományi szerződéssel a boltban árusít, vagy jelentkezett internetes alkotónak és megfelelt az Ötletek Boltja minőségi követelményeinek. A boltunkban bizományi szerződéssel árusítókra a Sub Stúdió Kft.-vel kötött bizományi szerződés pontjai vonatkoznak. (pdf) A kizárólag internetes web-boltunkban értékesítőkre a Felhasználási feltételekben leírtak vonatkoznak.

 

4/2. A otletekboltja.hu weboldalra termék csak az alábbi minőségi követelmények teljesítése esetén tölthető fel: Jó minőségű, szépen kidolgozott termék (melynek készítője járatos, rutinos az adott technikában), ami piacképes és egyedi (vagyis nem a kreatív hobbi boltok előre elkészített termékeinek összedolgozása amire bárki képes lenne). Továbbá éles, színhelyes fotó készült róla, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék, és a részletek is jól láthatók (harsány, rikító hátterű, illetve keretű képek az oldalra nem tölthetők fel). A termékfotókon szöveges elemként csak a felhasználónév szerepelhet, oly módon, hogy a terméket magát ne fedje le. A termék kimerítő termékleírással rendelkezzen, amiből egyértelművé válik, hogy mi az, amit a készítő hozzátett a termékhez, és mi az amit készen vásárolt, ha több darab is van a képen, akkor egyértelműen meg legyen adva, hogy hány darabra vonatkozik az ár, és a termék méretei is pontosan fel legyenek tüntetve. A kritériumok elfogadásával az alkotó tudomásul veszi, hogy az oldal fenntartói, amennyiben úgy érzik, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg ezen elvárásoknak, a javítások megvalósulásáig előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatják a szóban forgó alkotói oldalt, illetve termékeket.

 

4/3. A terméket feltöltő felhasználó köteles a termék adatlapján a pontos, valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait egyértelműen közölni. Ha a termék fotózásakor olyan kellékek is szerepelnek a képen, amelyek nem képezik az adásvétel tárgyát, akkor az eladó minden esetben köteles egyértelműen feltüntetni, hogy mely tárgyak csak illusztrációk. A termékek mellé feltöltött képen csak az adásvételre felkínált konkrét termék szerepelhet. Az utolsónak feltöltött képen illusztrációként megjelenhetnek a termékhez kapcsolódó egyéb tárgyak (pl. ékszer szett egyéb elemei), vagy teljesen azonos paraméterű, azonos árú, azonos technikával készített tárgyak (pl. más színben, más mintákkal, stb.), azonban ebben az esetben is a termék leírásában egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlat pontosan mely termék(ek)re vonatkozik, és pontosan hány darabra. Az eladó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós termék hirdethető.

 

4/4. Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet a felhasználó részben vagy teljesen, valamely képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával saját maga készített. Ezek a termékek attól egyediek, hogy egyenként, kézzel készültek, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termék leírásában kötelező feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit az eladó (a végtermék készítője) hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit már készen vásárolt. Az eladó továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért. Az otletekboltja.hu –n kizárólag konkrét, valós termék értékesíthető.

 

4/5. Az eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa megjelölt állapotban adja át a vevőnek. Az eladó a termék feltöltésekor tudomásul veszi, hogy az általa készített termékért jótállással tartozik.

 

4/6. Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A termék feltöltésekor kötelező megadni a termék belföldi szállítási költségét, azonban az eladó nem jelölhet meg irreálisan magas szállítási költséget. Az otletekboltja.hu oldalain a feltüntetett árak bruttó fizetendő összegek.

 

4/7. Az eladónak az otletekboltja.hu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.

 

4/8. Termék feltöltésekor azt csak a rá jellemző kulcsszavak, kategóriák és alkalmazott technikák megjelölésével lehet szerepeltetni. Téves megjelölés esetén az Ötletek Boltja a terméket a megfelelő kulcsszavak alá helyezi.

 

 5. Vásárlás menete

 

5/1. A Polgári Törvénykönyv 211. § -a értelmében aki az otletekboltja.hu-n a "kosárba" gombra kattint, és ezt követően vásárlási szándékát megerősíti, a szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad. A vásárlás szerződéskötési nyilatkozatnak minősül, a vásárlás megerősítésével létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a vevő köteles a termékért fizetendő vételárat az eladónak megfizetni, a terméket megvenni, az eladó pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a vevőnek eladni.

 

5/2. Az eladónak és a vevőnek a vásárlás megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a vevőnek két hét áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja az Ötletek Boltján meghirdetett terméket. Az eladónak lehetősége van arra, hogy a két hetes határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa. Ha a vevő az eladó megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.

 

6. Adásvétel lebonyolítása közvetlenül az alkotóktól vásárolt termékek esetében

 

6/1. Az adásvétel lebonyolítása a részt vevő felek (eladó és vevő) feladata, ennek részleteibe, körülményeibe a Sub Stúdió Kft. semmilyen formában nem avatkozik bele.


 

6/2. Valamely termék megvásárlása után az eladó és a vevő az Ötletek Boltja rendszeréből e-mail üzenet formájában kölcsönösen megkapják egymás elérhetőségeit. Az Ötletek Boltja nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, működőképességéért.

 

 

7. Tiltott tartalmak

 

7.1. A Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető lehet. Tilos továbbá más felhasználók lejáratása, illetve olyan adatok közzététele, amely az Ötletek Boltjával kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló adataira irányul.

 

7.2. Az Ötletek Boltja oldalain a következő termékek árulása különösen tiltott:

 • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek

 • hamis vagy hamisított termékek

 • olyan termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait

 • lopott vagy jogellenes termékek

 • engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök

 • bármely olyan termék vagy szöveg ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy bármi olyan termék amit a Sub Stúdió Kft. saját döntése szerint annak tekint

 • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére

 • emberi, vagy állati szervek, szövetek

 • személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák

 • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak

 • közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek

 • diplomamunkák, szakdolgozatok

 • pornográf anyag

 • szexuális szolgáltatás

 

8. Jogsértő tartalom jelzése, eltávolítási procedúra

 

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Ötletek Boltja üzemeltetőjét a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítés elküldésekor kérjük, adja meg, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termék(ek) eltávolítását kéri, illetve adja meg elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Megalapozatlan, sejtésekre alapuló jelzéseket nem áll módunkban figyelembe venni!

Amennyiben az Ötletek Boltja üzemeltetője megítélése szerint szerzői jogsértés történik, úgy az érintett termékeket inaktiválhatja az Ötletek Boltja nyilvános felületeiről, azonban ez nem kötelessége.

 

11. Személyiségi jogok védelme

 

A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Sub Stúdió Kft. nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. Az adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt minden esetben átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. A Sub Stúdió Kft. a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni az Ötletek Boltja felhasználókról.

Az adatkezelésről bővebben az Ötletek Boltja adatkezelési nyilatkozatában olvashat.


A vásárlás menete

Webshopunkban megvásárolható termékek kizárólag az interneten megvásárolható termékek, a megvásárlásuk után az alkotónak továbbítjuk az adataidat és közvetlenül le tudjátok bonyolítani az adásvételt. Átfutási ideje 1-5 munkanap.

Rendelhető termékek: találkozhatsz olyan termékekkel webshopunkban, ahol nincsen Kosárba teszem felirat, helyette: Rendelek gombot látsz. Ez a termék nincsen készen alkotóinknál, viszont szívesen elkészítjük neked. Vedd figyelembe a megjelenített elkészítési időt! Az érdeklődésedre ajánlatot küldünk, amelyben szerepel a termék pontos ára, és az elkészítési ideje. Ha pontos határidőre szeretnéd a terméket, akkor azt mindenképpen írd meg nekünk.

Egyedit rendelnél: Láttál ezt-azt csak más színben szeretnéd, vagy épp más mintával, esetleg teljesen egyedi ötleted van. Írj nekünk a termék mellett található üzenet formon, vagy a [email protected] e-mailen. 48 órán belül biztosan válaszolunk , és küldünk árajánlatot elkészítési idővel.

A vásárlás:

 1. Ha még nem regisztráltál, itt megteheted: Regisztráció
 2. Jelentkezz be: felhasználóneveddel vagy e-mail címeddel és jelszavaddal. Bejelentkezés
 3. Az általad kiválasztott terméket a következőképpen tudod megvásárolni:
  Ha a termék leírása alatt "Kosárba teszem" jelet látsz, akkor raktárról megvehető a termék.
  A "Kosárba teszem" gombra kattintás után megjelenik a bevásárló kosár tartalma.
 4. Itt tudod jóváhagyni, illetve törölni a kiválasztott terméket vagy termékeket.
  Kérlek, ellenőrizd az adataidat, add meg a számlázási címet, a szállítási címet, ha ettől eltérő.
 5. Itt tudod kiválasztani az átvétel módját: személyes átvételt, illetve postázást.
  Ha a személyes átvételt választod a vásárolt termék átvételét az alkotóval kell egyeztetned, és 14 napod van az adás-vétel teljesítésére.
  Ha a postázást választod a végösszeget a postázási költséggel együtt kell elutalnod, az utalás beérkezése után tudjuk postára adni az árut.
  Figyelem: Utánvétes postázásnál a postaköltség min. 1000 Ft ! Külföldi postázási cím esetén, illetve ha több terméket vásárolsz egy alkotótól, vagy a boltból a postaköltséget mindenképpen egyeztesd velünk a vásárlás után e-mailen!! Még az utalásod elküldése előtt.  
 6. A Megrendelés elküldése gombra kattintva tudod véglegesíteni vásárlásodat.
  A vásárlásról e-mailben értesítést küldünk mindkét fél részére, a vásárlás szerződéskötésnek minősül.

A vásárló jogai:

A kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a vásárló a terméket számla/blokk ellenében visszaküldheti, visszaviheti a boltba, különösebb indoklás nélkül.

Az alkotó köteles jótállást vállalni a termékeiért. Amennyiben termék rendeltetésszerű használata folytán a termékben olyan kár keletkezik, ami a termék készítésében elkövetett mulasztásnak köszönhető, akkor a termék készítője köteles a terméket díjtalanul javítani vagy cserélni. (varrásszakadás, anyaghiba, stb.)

A vásárló önhibájából eredő, illetve nem rendeltetésszerű használat során keletkezett kár esetén a terméket csak díjazás fejében áll módunkban javítani, amennyiben erre lehetőség nyílik.

NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: a termék leírásában, megnevezésében szereplő kategóriák, használati útmutatóktól eltérő felhasználási, alkalmazási, tisztítási mód.

Közös érdekünk a megbízható, vásárlóbarát árusítás: bármilyen kérdés felmerülne, írj: Büdy Szabolcs: [email protected]Otletekboltja.hu

© 2024 otletekboltja.hu

Jogi nyilatkozat
Általános Felhasználási Feltételek
Adatkezelési nyilatkozat
Rólunk
Kapcsolat

 

Webfejlesztés: Sub Stúdió

Kézműves termékek


Kövess minket Facebookon