Ötletek boltja, Magyar kézművesek boltja


Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen megállapodás (Szerződés) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek a www.otletekboltja.hu internetes oldal használata során (Szolgáltatás). Az "Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" gombra való kattintással Ön szerződést köt a Capmaci Kft-vel (Üzemeltető), amellyel Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A Capmaci Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy a otletekboltja.hu oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

 

1. Regisztráció, felhasználói fiók

 

1/1. A Capmaci Kft. által működtetett Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális szerződést az érvényben lévő törvény értelmében. A regisztráció során a felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles azt felhasználói adataiban rögzíteni. Amennyiben a Capmaci Kft. tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

  1/2. Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne, abban az esetben a regisztrációkor a következő adatok valós megadása szükséges: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám,  postacím. Ezen adatok megadása a vásárlás megkönnyítését szolgálja. Regisztrációkor el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi nyilatkozatot és a Vásárlás menetét.

Amennyiben eladni szeretne a felhasználó a info@otletekboltja.hu címen tud jelentkezni alkotónak. Amennyiben megfelel a követelményeknek (kizárólag számlaképes alkotókat van módunkban regisztrálni) regisztráció után e-mailben elküldjük az elsődleges jelszavát, amivel  a főoldalon tud bejelentkezni a saját adminisztrációs felületére. Első belépéskor el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi nyilatkozatot és az Eladás menetét. Az Ötletek Boltja web-áruházban az alábbi árusítás lehetséges:

 • az regisztrált alkotó a regisztrációval tudomásul veszi, hogy a kereskedelmi tevékenység számlaköteles, és az adásvétel folyamatában a Capmaci Kft. semmilyen felelősséget nem vállal

 1/3. Az Ötletek Boltja oldalaira történő regisztrációval és termékek fotóinak feltöltésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerbe feltöltött fényképeket a Capmaci Kft. a weboldalt népszerűsítő reklámcélokra felhasználja.

 

2. Közvetlenül az alkotótól termékek vásárlása esetén: A Capmaci Kft. mint közvetítő szolgáltató2/1. A Capmaci Kft. a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Capmaci Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Fentiekből következik, hogy a Capmaci Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége a meghirdetett termék valódiságáért, minőségéért, legalitásáért, és a tranzakció tényleges megvalósulásáért. Így bárminemű vita kialakulásakor Ön mentesíti a Capmaci Kft-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2/2. A felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Ebből kifolyólag a felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy az elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon nem sértik. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a felhasználó felel az ezzel kapcsolatos összes felmerülő kárért, kiadásért.

 

3. Szolgáltatás díjazása:

 

3/1. Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, hírlevél feliratkozás.

 

3/2. Díjköteles szolgáltatások az otletekboltja.hu weboldalon: alkotói profil, saját webshop létrehozása, eladás, termékfeltöltés. Ezen szolgáltatások igénybevételéért a  regisztrálóknak 500 Ft/hó adminisztrációs díjat számolunk fel. Fizetés módja: 3 hónap fizetendő előre a Capmaci Kft. K&H banknál vezetett 10404065-50526566-80871003 számú bankszámlájára, átutalás (nem készpénz befizetés!) formájában. A számlát elektronikus úton e-mailben küldjük. Egy feltöltött termék a megvásárlás pillanatáig marad a otletekboltja.hu oldalán. A Capmaci Kft. jogosult a díjak módosítására, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles a felhasználókat 15 nappal az életbe lépés előtt tájékoztatni.


4. Eladás menete

 

4/1. A Capmaci Kft. által működtetett weboldalon eladásra az a felhasználó jogosult, aki vagy bizományi szerződéssel a boltban árusít, vagy jelentkezett internetes alkotónak és megfelelt az Ötletek Boltja minőségi követelményeinek. A boltunkban bizományi szerződéssel árusítókra a Capmaci Kft.-vel kötött bizományi szerződés pontjai vonatkoznak. (pdf) A kizárólag internetes web-boltunkban értékesítőkre a Felhasználási feltételekben leírtak vonatkoznak.

 

4/2. A otletekboltja.hu weboldalra termék csak az alábbi minőségi követelmények teljesítése esetén tölthető fel: Jó minőségű, szépen kidolgozott termék (melynek készítője járatos, rutinos az adott technikában), ami piacképes és egyedi (vagyis nem a kreatív hobbi boltok előre elkészített termékeinek összedolgozása amire bárki képes lenne). Továbbá éles, színhelyes fotó készült róla, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék, és a részletek is jól láthatók (harsány, rikító hátterű, illetve keretű képek az oldalra nem tölthetők fel). A termékfotókon szöveges elemként csak a felhasználónév szerepelhet, oly módon, hogy a terméket magát ne fedje le. A termék kimerítő termékleírással rendelkezzen, amiből egyértelművé válik, hogy mi az, amit a készítő hozzátett a termékhez, és mi az amit készen vásárolt, ha több darab is van a képen, akkor egyértelműen meg legyen adva, hogy hány darabra vonatkozik az ár, és a termék méretei is pontosan fel legyenek tüntetve. A kritériumok elfogadásával az alkotó tudomásul veszi, hogy az oldal fenntartói, amennyiben úgy érzik, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg ezen elvárásoknak, a javítások megvalósulásáig előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatják a szóban forgó alkotói oldalt, illetve termékeket.

 

4/3. A terméket feltöltő felhasználó köteles a termék adatlapján a pontos, valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait egyértelműen közölni. Ha a termék fotózásakor olyan kellékek is szerepelnek a képen, amelyek nem képezik az adásvétel tárgyát, akkor az eladó minden esetben köteles egyértelműen feltüntetni, hogy mely tárgyak csak illusztrációk. A termékek mellé feltöltött képen csak az adásvételre felkínált konkrét termék szerepelhet. Az utolsónak feltöltött képen illusztrációként megjelenhetnek a termékhez kapcsolódó egyéb tárgyak (pl. ékszer szett egyéb elemei), vagy teljesen azonos paraméterű, azonos árú, azonos technikával készített tárgyak (pl. más színben, más mintákkal, stb.), azonban ebben az esetben is a termék leírásában egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlat pontosan mely termék(ek)re vonatkozik, és pontosan hány darabra. Az eladó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós termék hirdethető.

 

4/4. Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet a felhasználó részben vagy teljesen, valamely képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával saját maga készített. Ezek a termékek attól egyediek, hogy egyenként, kézzel készültek, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termék leírásában kötelező feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit az eladó (a végtermék készítője) hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit már készen vásárolt. Az eladó továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért. Az otletekboltja.hu –n kizárólag konkrét, valós termék értékesíthető.

 

4/5. Az eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa megjelölt állapotban adja át a vevőnek. Az eladó a termék feltöltésekor tudomásul veszi, hogy az általa készített termékért jótállással tartozik.

 

4/6. Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A termék feltöltésekor kötelező megadni a termék belföldi szállítási költségét, azonban az eladó nem jelölhet meg irreálisan magas szállítási költséget. Az otletekboltja.hu oldalain a feltüntetett árak bruttó fizetendő összegek.

 

4/7. Az eladónak az otletekboltja.hu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.

 

4/8. Termék feltöltésekor azt csak a rá jellemző kulcsszavak, kategóriák és alkalmazott technikák megjelölésével lehet szerepeltetni. Téves megjelölés esetén az Ötletek Boltja a terméket a megfelelő kulcsszavak alá helyezi.

 

 5. Vásárlás menete

 

5/1. A Polgári Törvénykönyv 211. § -a értelmében aki az otletekboltja.hu-n a "kosárba" gombra kattint, és ezt követően vásárlási szándékát megerősíti, a szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad. A vásárlás szerződéskötési nyilatkozatnak minősül, a vásárlás megerősítésével létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a vevő köteles a termékért fizetendő vételárat az eladónak megfizetni, a terméket megvenni, az eladó pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a vevőnek eladni.

 

5/2. Az eladónak és a vevőnek a vásárlás megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a vevőnek két hét áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja az Ötletek Boltján meghirdetett terméket. Az eladónak lehetősége van arra, hogy a két hetes határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa. Ha a vevő az eladó megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.

 

6. Adásvétel lebonyolítása közvetlenül az alkotóktól vásárolt termékek esetében

 

6/1. Az adásvétel lebonyolítása a részt vevő felek (eladó és vevő) feladata, ennek részleteibe, körülményeibe a Capmaci Kft. semmilyen formában nem avatkozik bele.


 

6/2. Valamely termék megvásárlása után az eladó és a vevő az Ötletek Boltja rendszeréből e-mail üzenet formájában kölcsönösen megkapják egymás elérhetőségeit. Az Ötletek Boltja nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, működőképességéért.

 

 

7. Tiltott tartalmak

 

7.1. A Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető lehet. Tilos továbbá más felhasználók lejáratása, illetve olyan adatok közzététele, amely az Ötletek Boltjával kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló adataira irányul.

 

7.2. Az Ötletek Boltja oldalain a következő termékek árulása különösen tiltott:

 • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek

 • hamis vagy hamisított termékek

 • olyan termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait

 • lopott vagy jogellenes termékek

 • engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök

 • bármely olyan termék vagy szöveg ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy bármi olyan termék amit a Capmaci Kft. saját döntése szerint annak tekint

 • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére

 • emberi, vagy állati szervek, szövetek

 • személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák

 • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak

 • közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek

 • diplomamunkák, szakdolgozatok

 • pornográf anyag

 • szexuális szolgáltatás

 

8. Jogsértő tartalom jelzése, eltávolítási procedúra

 

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Ötletek Boltja üzemeltetőjét a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítés elküldésekor kérjük, adja meg, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termék(ek) eltávolítását kéri, illetve adja meg elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Megalapozatlan, sejtésekre alapuló jelzéseket nem áll módunkban figyelembe venni!

Amennyiben az Ötletek Boltja üzemeltetője megítélése szerint szerzői jogsértés történik, úgy az érintett termékeket inaktiválhatja az Ötletek Boltja nyilvános felületeiről, azonban ez nem kötelessége.

 

11. Személyiségi jogok védelme

 

A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Capmaci Kft. nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. Az adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt minden esetben átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. A Capmaci Kft. a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni az Ötletek Boltja felhasználókról.

Az adatkezelésről bővebben az Ötletek Boltja adatkezelési nyilatkozatában olvashat.


Az ÖTLETEK BOLTJA adatkezelési nyilatkozata

 

1. Bevezetés

 

A Capmaci Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását; a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.

 

2. Adatok tárolása, adatok biztonsága

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Capmaci Kft.(1032 Budapest, Bécsi út 181.; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.otletekboltja.hu oldalon elérhető adásvételi szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás technikai hátterét és a szerver üzemeltetését a Sub Stúdió Kft. végzi. A Szolgáltatás használatával a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Szolgáltatás weboldalán.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő és adatfeldolgozó az Üzemeltető.  A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein, Budapesten kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és, amennyiben alkalmazandó, személyre szabott formában történő nyújtása; a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása; és a Felhasználási Szerződés érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

 

3. Adásvétellel kapcsolatos adatkezelések

 

A Szolgáltatás használata általában regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, azonban mindennemű aktív tevékenység regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja. Az Üzemeltető bizonyos szolgáltatások esetében további, például pénzügyi vonatkozású adatok megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében vásárlást kezdeményez, az Üzemeltető kezelni fogja az adott felhasználó adásvétellel kapcsolatos adatait, ideértve a más felhasználók által hagyott véleményeket. A Szolgáltatás Üzemeltető részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével kapcsolatban a felhasználók részéről további adatok megadása válhat szükségessé. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Üzemeltető részére az egyes felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott felhasználó személyéhez köthető módon és formában tárolja vagy egyébként kezelje.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk (e-mail címük) és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani. A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, e-mailben kérheti fiókja megszüntetését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételként megadott címeken keresztül. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A személyes azonosító és a jelszó csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

 

4. Egyéb adatkezelések

 

A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Capmaci Kft. nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. A Capmaci Kft. a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni az Ötletek Boltja felhasználókról.

Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. Az egyes felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. Ezen felül a Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

 2. Amennyiben létrejön egy adásvétel, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit (teljes név, e-mail cím, telefonszám, postacím) az Üzemeltetőtől automatikusan, az adásvétel létrejöttekor megkapják.

 3. Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

Az Üzemeltető a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikát az otletekboltja.hu szerverén tároljuk, amely rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

 5. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg. A Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

A vásárlás menete

Webshopunkban megvásárolható termékek kizárólag az interneten megvásárolható termékek, a megvásárlásuk után az alkotónak továbbítjuk az adataidat és közvetlenül le tudjátok bonyolítani az adásvételt. Átfutási ideje 1-5 munkanap.

Rendelhető termékek: találkozhatsz olyan termékekkel webshopunkban, ahol nincsen Kosárba teszem felirat, helyette: Rendelek gombot látsz. Ez a termék nincsen készen alkotóinknál, viszont szívesen elkészítjük neked. Vedd figyelembe a megjelenített elkészítési időt! Az érdeklődésedre ajánlatot küldünk, amelyben szerepel a termék pontos ára, és az elkészítési ideje. Ha pontos határidőre szeretnéd a terméket, akkor azt mindenképpen írd meg nekünk.

Egyedit rendelnél: Láttál ezt-azt csak más színben szeretnéd, vagy épp más mintával, esetleg teljesen egyedi ötleted van. Írj nekünk a termék mellett található üzenet formon, vagy a capmaci@capmaci.hu e-mailen. 48 órán belül biztosan válaszolunk , és küldünk árajánlatot elkészítési idővel.

A vásárlás:

 1. Ha még nem regisztráltál, itt megteheted: Regisztráció
 2. Jelentkezz be: felhasználóneveddel vagy e-mail címeddel és jelszavaddal. Bejelentkezés
 3. Az általad kiválasztott terméket a következőképpen tudod megvásárolni:
  Ha a termék leírása alatt "Kosárba teszem" jelet látsz, akkor raktárról megvehető a termék.
  A "Kosárba teszem" gombra kattintás után megjelenik a bevásárló kosár tartalma.
 4. Itt tudod jóváhagyni, illetve törölni a kiválasztott terméket vagy termékeket.
  Kérlek, ellenőrizd az adataidat, add meg a számlázási címet, a szállítási címet, ha ettől eltérő.
 5. Itt tudod kiválasztani az átvétel módját: személyes átvételt, illetve postázást.
  Ha a személyes átvételt választod a vásárolt termék átvételét az alkotóval kell egyeztetned, és 14 napod van az adás-vétel teljesítésére.
  Ha a postázást választod a végösszeget a postázási költséggel együtt kell elutalnod, az utalás beérkezése után tudjuk postára adni az árut.
  Figyelem: Utánvétes postázásnál a postaköltség min. 1000 Ft ! Külföldi postázási cím esetén, illetve ha több terméket vásárolsz egy alkotótól, vagy a boltból a postaköltséget mindenképpen egyeztesd velünk a vásárlás után e-mailen!! Még az utalásod elküldése előtt.  
 6. A Megrendelés elküldése gombra kattintva tudod véglegesíteni vásárlásodat.
  A vásárlásról e-mailben értesítést küldünk mindkét fél részére, a vásárlás szerződéskötésnek minősül.

A vásárló jogai:

A kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a vásárló a terméket számla/blokk ellenében visszaküldheti, visszaviheti a boltba, különösebb indoklás nélkül.

Az alkotó köteles jótállást vállalni a termékeiért. Amennyiben termék rendeltetésszerű használata folytán a termékben olyan kár keletkezik, ami a termék készítésében elkövetett mulasztásnak köszönhető, akkor a termék készítője köteles a terméket díjtalanul javítani vagy cserélni. (varrásszakadás, anyaghiba, stb.)

A vásárló önhibájából eredő, illetve nem rendeltetésszerű használat során keletkezett kár esetén a terméket csak díjazás fejében áll módunkban javítani, amennyiben erre lehetőség nyílik.

NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: a termék leírásában, megnevezésében szereplő kategóriák, használati útmutatóktól eltérő felhasználási, alkalmazási, tisztítási mód.

Közös érdekünk a megbízható, vásárlóbarát árusítás: bármilyen kérdés felmerülne, írj: Bűdyné Vági Eszter: info@otletekboltja.huOtletekboltja.hu

© 2018 otletekboltja.hu

Jogi nyilatkozat
Általános Felhasználási Feltételek Rólunk
Kapcsolat

 

Webfejlesztés: Sub Stúdió

Kézműves termékek

Értesülj időben újdonságainkról, iratkozz fel hírlevelünkre!